Waarom krimpt en zwelt parket?

Hout is een hygroscopisch materiaal dat zich aanpast aan de relatieve vochtigheid van de omgeving. Dit betekent dat hout kan krimpen of zwellen naarmate de relatieve vochtigheid af- of toeneemt. Hoe vochtiger de lucht, hoe meer parket water zal opnemen en dus zwellen.?Relatieve luchtvochtigheid is sterk afhankelijk van temperatuurschommelingen. ?De ideale luchtvochtigheid ligt tussen 40-60%.?Het ideale houtvochtgehalte ligt rond de 9%. Dit kan gemeten worden met behulp van een elektronische vochtigheidsmeter.

Wat is relatieve luchtvochtigheid?

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen absolute en relatieve luchtvochtigheid.
Onder absolute luchtvochtigheid wordt verstaan; de aanwezige hoeveelheid waterdamp in de lucht.
Relatieve luchtvochtigheid drukt uit in welke mate de lucht verzadigd is met waterdamp. Meer bepaald, de absolute hoeveelheid vocht in de lucht die zich verhoudt tot de maximale capaciteit van de lucht om vocht op te nemen.
Relatieve vochtigheid is afhankelijk van de maximale hoeveelheid waterdamp die kan opgenomen worden door de lucht. Die maximale waterdampcapaciteit is op haar beurt afhankelijk van temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer waterdamp de lucht kan vasthouden.
De relatieve luchtvochtigheid verandert dus bij temperatuurschommelingen, hoewel de absolute luchtvochtigheid ongewijzigd blijft.
Wanneer er een temperatuurstijging optreedt, verhoogt de maximale capaciteit van de lucht om waterdamp vast te houden. Bij een constante absolute luchtvochtigheid betekent dit dus dat er in de lucht extra capaciteit vrij gekomen is om meer waterdamp op te nemen. Er treedt in dit geval een relatieve daling van de luchtvochtigheid op.

Kan parket gebruikt worden in combinatie met vloerverwarming?

Ja! Samengesteld parket is beter bestand tegen temperatuur- en vochtschommelingen doordat de onderlaag opgebouwd is uit verschillende laagjes hout die gekruist verlijmd zijn. Door het kruiseffect werken de houtlagen in tegengestelde richtingen en wordt het uitzetten en krimpen grotendeels geneutraliseerd. Dankzij de verhoogde stabiliteit kan het materiaal perfect gebruikt worden in combinatie met vloerverwarming.

Hoe lang moet de chape drogen?

De droogtijd van chape is sterk afhankelijk van verschillende factoren (type chape, omgevingstemperatuur, buitentemparatuur, enz…)
Algemeen houdt men rekening met een droogtijd van 7 tot 10 dagen per cm. Voor elke cm dikker dan 5 cm, rekent men best 2 weken droogtijd per cm.
Om onaangename verassingen te voorkomen kan men het vochtgehalte van de chape best opmeten met o.a. een elektronische vochtmeter alvorens het parket te plaatsen.
De hieronder vermelde maximale vochtgehaltes van chape zijn louter indicatief:

Type chape
Cementgebonden chape 2,5% Maximaal vochtgehalte
Cementgebonden chape
MET VLOERVERWARMING 1,8% Maximaal vochtgehalte
Anhydrietgebonden chape 0,6% Maximaal vochtgehalte

Hoe komt het dat parket vooral in de winter vervormt?

In de winter bevat de buitenlucht minder vocht dan in de zomer. In de wintermaanden brandt de haard of CV uitbundig om het huis gezellig warm te houden. De temperatuurstijging heeft tot gevolg dat de binnenlucht droger wordt (relatieve vochtigheid daalt). Doordat hout steeds de nijging heeft zich aan te passen aan de omgevingsvochtigheid, gaat het zijn vocht afgeven en treedt er krimp op.

Hoe kan ik een vervormde parketvloer voorkomen?


Hoe kan ik een vervormde parketvloer terug vlak krijgen?

In de meeste gevallen is een vervormde parketvloer het gevolg van een sterk gewijzigd vochtigheidsgehalte van de omgeving. Door de relatieve vochtigheid te herstellen tot een percentage tussen 40 en 60% zal de vloer zich automatisch terug vlak trekken. Een luchtbevochtiger kan hier redding bieden!?Met een hygrometer kan je de luchtvochtigheid opmeten en bepalen of er ingegrepen moet worden.